Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych
Al. J. Kochanowskiego 10-12
51-601 Wrocław
tel.: 71 3482829
ogrod@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Adam Matkowski
tel.: 71 784 04 97
e-mail: bbsekret@umed.wroc.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych
mgr inż. Agata Biernat
tel.:71 348 29 42
e-mail: agata.biernat@umed.wroc.pl

mgr inż. Katarzyna Hage
tel.:71 348 28 29
e–mail: katarzyna.hage@umed.wroc.pl

mgr inż. Joanna Jaśpińska
tel.:71 348 29 42
e-mail:joanna.sudol@umed.wroc.pl

mgr Klemens Jakubowski
tel.:71 348 28 29
e-mail: klemens.jakubowski@umed.wroc.pl

inż. Małgorzata Stachura
tel.:71 348 29 42
e–mail: malgorzata.stachura@umed.wroc.pl

inż. Marek Surma
tel.:71 348 29 42
e-mail: marek.surma@umed.wroc.pl

mgr Grzegorz Wójcik
tel.:71 348 28 29
e-mail: grzegorz.wojcik@umed.wroc.pl